MB-104 Passive – pasívny štandard

MB-104 Passive - pasívny štandard

Najnovší okenný a dverový systém MB-104 Passive je špičkový produkt, ktorý spĺňa parametre pre pasívne domy. Nemecký inštitút Passive House v Darmstadte hodnotí pasívny štandard pri dosiahnutí Uw celého okna menšie ako 0,85 W / m2K a to so sklom Ug 0,7 W / m2K. Okná MB-104 PASSIVE tento parameter spĺňajú vďaka vynikajúcemu prestupu oknom Uw 0,8 W / m2K. Pri použití skla Ug 0,5 W / m2K sa potom celkový prestup Uw dostáva k hranici 0,5 W / m2K.

Hĺbka rámu činí 95 mm, hĺbka krídla 104 mm.

Systém je dostupný v 2 izolačných variantoch tj. SI a AERO v závislosti na požadovanom tepelnom prestupe.

Výhody systému MB-104 Passive:

  • certitikát pasívneho štandardu z Passive House Institute Darmstadt v Nemecku
  • vynikajúci tepelný komfort s prestupom tepla celého okna Uw od 0,53 W / m2K
  • perfektná vodotesnosť a vzduchotesnosť
  • možnosť zasklenia až 81 mm
  • Vonkajšie dvere sú k dispozícii ako v presklenej, tak v panelovej verzii - ideálne ako vstupné dvere do moderného domu.

Rez hliníkového okna systému MB-104 PASSIVE AERO

 

Rez hliníkových dverí systému MB-104 PASSIVE AERO – obojstranne lícovaný okraj