Montáž

Montáž

Pripojovacie špára

Vynechaný priestor medzi rámom okna alebo vonkajších dverí a nadväzujúce stavebné konštrukciou. Nejedná sa o trhlinu alebo škáru, ktorá by vznikla nedopatrením. Naopak. Škára by mala byť navrhnutá a utesnená takým spôsobom, aby prenášala vzájomné pôsobenie okolitých plôch, poveternosti a pod.

Stavebný otvor

Otvor v stavebnej konštrukcii, ktorý je určený pre zabudovanie okná, balkónových dverí alebo vchodových či interiérových dverí.

Výrobné rozmery

Stanovej vonkajšie rozmery okien a dverí na ich výrobu. Skutočný rozmer okna sa môže trochu líšiť vďaka povoleným výrobným odchýlkam, ktoré sú dané možnosťami zvolenej výrobnej technológie.

Impregnácia

Ide spravidla o tekutý materiál, ktorý má za úlohu skvalitnenie podkladového povrchu určeného pre následnú fixáciu tesniacich materiálov. V praxi sa takéto výrobky označujú tiež slovom "primer"

Kotviace prvok

Týmto sa označujú mechanické alebo chemické kotvy, ktoré majú za úlohu trvalo zafixovať v správnej polohe okná a dvere.

Tepelná izolácia

Ide o materiály, ktoré sú veľmi zlými vodičmi tepla a výrazne obmedzujú jeho šírenie. Z toho dôvodu sú vhodné ako tepelné izolanty. Najrozšírenejšie materiály pre utesnenie okien sú polyuretánové peny rôznych špecifických vlastností. Menej sa už v praxi u montážou bežných okien využíva kamennej alebo sklenej vaty. Maximálny povolený súčiniteľ tepelnej vodivosti izolantov je 0,1 W / m / K.

Tesnenie

Všeobecne materiál, ktorý slúži v škáre ako izolant. Podľa typu škáry, tvaru škáry a požadovaného druhu utesnenie sa volí vhodné materiály zo širokej ponuky na trhu.

Vzduchotesný uzáver škáry

Časť škáry, ktorá slúži ako trvalá zábrana, znemožňujúce náhodné a neriadené prúdenie vzduchu škárou. Kvalitne vykonaný vzduchotesný uzáver neumožnuje vôbec, alebo úplne minimálne, nechcenú výmenu vzduchu pripojovacie škárou medzi interiérom a exteriérom.

Parotesný alebo parobrzdiaci uzáver škáry

Zóna škáry vybavená takým materiálom, ktorý úplne obmedzuje a brzdí prenikanie vlhkého vzduchu do pripojovacej škáry. Väčšinou sa jedná o tú časť škáry, ktorá je vystavená pôsobeniu interiérového klímy.

Vodotesný uzáver

Spravidla sa jedná o časť pripojovacej špáry vystavené poveternosti. Materiály, ktoré tu nájdu uplatnenie, spadajú do kategórie poistných hydroizoláciou.

Zdroj: http://www.montazokna.com/kvalitni-montaz/nazvoslovi-a-terminy, 2018