MB-60 a MB-60 HI dvere

MB-60 a MB-60 HI s tepelnou izoláciou

mb60

Systém MB-60 je kompletný systém pre výrobu hliníkových konštrukcií s tepelnou izoláciou. MB-60 je vhodný na výrobu okien, stien a dverí, kde nie sú kladené vysoké nároky na tepelnú izoláciu, ale na konštrukčnú tuhosť a pevnosť pri zachovaní prijateľných ekonomických nákladov.

Profily majú trojkomorovú stavbu. Konštrukčná hĺbka profilov hliníkového okna je 60 mm (zárubňa) a 69 mm (krídlo), pri dverách potom 60 mm (zárubňa i krídlo). Profil umožňuje ohýbanie pre dosiahnutie oblúkových konštrukcií.

Pre konštrukcie v systéme MB-60HI je súčiniteľ Uf v závislosti na použitých profiloch a príslušenstva od 1,48 W / m2K. Súčiniteľ prestupu tepla v systéme MB-60 je Uf = 2,0-3,2W / m2K podľa EN ISO 10077 v závislosti na použitých profiloch a príslušenstva.

V systéme sú použitie profilované tepelné mostíky z polyamidu zosilnené skleneným vláknom. Tvar mostíkov zvyšuje pevnosť profilov a uľahčuje ich odvodnenie, čo zaisťuje správnu tepelnú izoláciu v akýchkoľvek atmosférických podmienkach. Tesnenie z EPDM zaručuje dobrú termickú izoláciu krídel dverí, a tiež nepriepustnosť prieniku vody a vzduchu.